S VEKALET BİLGİLERİ

VEKALET BİLGİLERİ

Avukat GÜLŞEN NEŞE BÜKLÜ ÇOKYİĞİT

Vekil olan : İstanbul Barosuna kayıtlı 23579 sicil numaralı Avukat GÜLŞEN NEŞE BÜKLÜ ÇOKYİĞİT

Adresi : Üsküdar Caddesi , No: 26 / 11 Kartal - İstanbul

Vekalet Verirken Dikkat Edilmesi Hususlar:

*** Müvekkillerim noterde vekaletname düzenlerken nüfus cüzdanını veya pasaportlarını göstermek zorundadır.
*** Boşanma davası için iki (2) adet fotoğraf gereklidir.
*** Vergi mükellifi olan gerçek ve tüzel kişilerin vergi numaralarını bildirmeleri gerekir.
*** Yurt dışındaki vatandaşlarımız ve yabancılar Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslarında vekaletname düzenleyebilirler.